برچسب شده: علوم کامپیوتر

۰

دومین کنفرانس بین المللی در استراتژی سازمانی، مدل های تجارت و مدیریت ریسک

کنفرانس عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی در استراتژی سازمانی، مدل های تجارت و مدیریت ریسک (The Second International Conference on Organizational Strategy, Business Models, and Risk Management (OSBMRM2016 مکان: منچستر – انگلستان زمان: (۵ تا...

۰

۱۱ آبان ماه ۹۴: کارگاه آموزشی بین المللی امنیت و قانونی رایانش ابری

عنوان کنفرانس:کارگاه آموزشی بین المللی امنیت و قانونی رایانش ابری (The International Workshop on Cloud Security and Forensic(IWCSF 2015 حوزه(های) تحت پوشش: فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر موضوعات همایش: امنیت ابری و زیر ساخت...

۰

۲۳ فروردین ۹۵: سمپوزیم نظری انفورماتیک(اطلاع رسانی) آمریکای لاتین

عنوان کنفرانس: سمپوزیم نظری انفورماتیک (اطلاع رسانی) آمریکای لاتین (Latin American Theeoretical Informatics Symposium (LATIN2016 حوزه(های) تحت پوشش: الگوریتم (تقریب، آنلاین، تصادفی، نظریه بازی الگوریتمی) الگوریتم تجزیه و تحلیل و ترکیبات تحلیلی زبان رسمی و...