دسته: مهندسی اینترنت

Hbase چیست؟ ۰

Hbase چیست؟

Hbase  یک پیاده سازی متن باز از ابزار Google Big Table می باشد و مانند دیتابیس های رابطه ای، داده ها در

کتاب اصول مهندسی اینترنت ۰

کتاب اصول مهندسی اینترنت

 گردآوری و تالیف دکتر احسان ملکیان

جزوه مهندسی اینترنت ۰

جزوه مهندسی اینترنت

  دانلود جزوه مهندسی اینترنت استاد کبودوند