دسته: منابع درسی گروه برق

دانلود منابع رشته مهندسی برق

آموزش تصویری ریاضی مهندسی ۲

آموزش تصویری ریاضی مهندسی

دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. در دوره‌ی