نویسنده: احسان شامی

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ استاد خواصی ۲

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ استاد خواصی

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ استاد خواصی

آخرین ویرایش جزوه سیستم عامل ۰

آخرین ویرایش جزوه سیستم عامل

آخرین ویرایش جزوه سیستم عامل با ویرایش و جمله بندی جدید که به همت جمعی از دانشجویان

۰

اطلاعیه مهم

اطلاعیه شماره ۱: آخرین تغییرات حذف و اضافه  مهندسی کامپیوتر تا تاریخ ۹۳/۱۱/۲۷

آغاز دهه فجر ۰

آغاز دهه فجر

دهه فجر،آن آیینه ای است  که خورشید اسلام در آن درخشید  و به ما منعکس شد.

کارگاه آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی برای تجاری سازی اختراعات ۰

کارگاه آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی برای تجاری سازی اختراعات

با توجه به اهمیت تجاری سازی اختراعات و نیز استقبال گسترده صاحبان